• Nhiều người lựa chọn nâng mũi để có gương mặt thanh thoát hơn. Nhưng cần phải lựa chọn cơ sở uy tín, an toàn nếu không muốn khuôn mặt bị biến dạng.